Tidigare versioner av FYSS

Här kan du läsa stora delar av den tidigare versionen av FYSS 2017. 
Även FYSS 2008 finns här i arkivet.

 

FYSS 2017

DEL 1

* De FYSS-kapitel från del 1 som inte finns här på webbplatsen utan endast i den tryckta boken är:
– Klimakteriet och fysisk aktivitet
– Sömn och fysisk aktivitet
– Fysisk funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
– Intellektuell funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
– Medfödda hjärtfel hos vuxna och fysisk aktivitet
– Muskuloskeletala besvär och fysisk aktivitet
– Läkemedel och fysisk aktivitet

 

* De FYSS-kapitel från del 2 som ännu inte finns här på webbplatsen, utan endast i den tryckta boken, är:
– Alkoholberoende och skadligt bruk
– Astma
– Hjärtrytmrubbningar
– Migrän
– Multipel skleros (MS)
– Myosit
– Njursjukdom (kronisk)
– Parkinsons sjukdom
– Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
– Psoriasis
– Ryggmärgsskada
– Schizofreni
– Systemisk lupus erythematosus (SLE)RSS
Share