FYSS – EVIDENSBASERAD KUNSKAPSBAS

VAD ÄR FYSS?

Fysisk aktivitet i
Sjukdomsprevention och
Sjukdomsbehandling

En evidensbaserad handbok
för dig som arbetar med
att främja fysisk aktivitet.
Fungerar även som lärobok.

VI STÅR BAKOM FYSS

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) – en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

BESTÄLL

FYSS 2021 ges ut av
Läkartidningens Förlag på
uppdrag av YFA. Handboken
kostar 320 kr, exklusive moms
och frakt.

Beställ här

eFYSS ett digitalt kunskapsstöd baserat på FYSS 2017

Information om eFYSS

RSS
Share