Frågor om FaR får svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om FaR.

Vad innebär FaR – fysisk aktivitet på recept?
FaR innebär att legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården på ett systematiskt sätt ger individanpassade skriftliga råd om fysisk aktivitet på en receptblankett. Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat synsätt där samtalsmetodik och kunskap om motivation och beteendeförändringar är viktiga delar. Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Vårdgivaren ger förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet. Det kan till exempel vara promenad, stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning eller gympapass. Qigong, yoga, cykling eller trädgårdsarbete är andra exempel. Grundtanken är att det ska vara en aktivitet som är tillräckligt ansträngande för att få hjärtat att slå snabbare än i vila.

Dessutom står det på receptet hur länge och hur ofta man bör träna för att få det resultat man vill uppnå. Behandlingsresultatet följs upp vid ett återbesök.

Hur gör man för att få FaR?
FaR skrivs ut till de patienter som behöver öka sin fysiska aktivitetsnivå för att behandla eller förebygga sjukdomar där fysisk aktivitet har visad behandlingseffekt. Det är legitimerad vårdpersonal som kan skriva ut FaR och metoden lämpar sig för patienter med många olika diagnoser, både i primärvård och på sjukhus. Som patient kan du i samband med besök hos din vårdgivare ta upp att du vill få hjälp att komma igång och röra på dig.

Vart vänder man sig med ett FaR i olika delar av landet?
För att hitta föreningar och andra friskvårdsaktörer som erbjuder lämpliga aktiviteter för de personer som ordinerats FaR får man söka information lokalt. Vissa grupper leds av speciella FaR-ledare, de är utbildade för att ta emot och stödja dem som får fysisk aktivitet på recept. Kommuner och patientorganisationer kan också ha lämpliga gruppaktiviteter, men för närvarande finns ingen sammanställning av dessa aktiviteter.

Är träningen subventionerad?
Aktiviteter som ordineras på recept finns oftast utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. En del aktivitetsarrangörer erbjuder ett lägre pris eller extra stöd till deltagare som har fått FaR. Det är aktivitetsarrangören själv som bestämmer kostnaden för sina aktiviteter och eventuella rabatter för deltagare med FaR. Vissa arbetsgivare erbjuder motions- och friskvårdsförmåner för sina anställda, men det finns inga särskilda bestämmelser för FaR. Egen aktivitet, till exempel promenader, stavgång och joggning, är ett vanligt alternativ till aktiviteter som kostar pengar.

Hur gör jag som aktivitetsarrangör för att ta emot patienter med FaR? De flesta landsting eller regioner samverkar lokalt med det regionala idrottsförbundet via avtal. Idrottsförbunden har kontaktpersoner ansvariga för samarbetet kring FaR mellan hälso-och sjukvården och aktivitetsarrangörer (friskvårdsaktörer och föreningar). Vanligtvis sammanställer de aktivitetskataloger eller hemsidor med uppgifter om olika aktivitetsarrangörer och utbudet av lämpliga aktiviteter. De regionala idrottsförbunden ansvarar ofta också för utbildning av ledare/instruktörer till FaR-ledare. I vissa landsting kan aktivitetsarrangörer ”certifieras” som FaR-mottagare, medan andra landsting valt att kvalitetssäkra den aktivitet som leds av utbildad FaR-ledare. Lokala samarbeten kan finnas mellan exempelvis en hälsocentral och aktivitetsarrangör. Personen som fått FaR kan alltid välja själv vilken aktivitetsarrangör denne vill vända sig till.

Vilken utbildning krävs för att bli FaR-ledare?
SISU- idrottsutbildarna har tagit fram en nationell utbildning för idrottsledare som vill bli FaR-ledare. Grundutbildningen omfattar sex timmar. Kravet för att gå utbildning är att man har en ledarutbildning i den aktivitet man leder eller instruerar och viss vana av att vara ledare.

Hur gör jag som vårdgivare för att hänvisa patienterna till aktivitetsarrangör?
I många landsting eller regioner finns sammanställningar i form av aktivitetskataloger eller hemsidor med uppgifter om lokala friskvårdsaktörer och föreningar och deras utbud av lämpliga aktiviteter.

Hur får jag tag på receptblanketterna?
Många journalprogram har FaR-blanketten inlagd i systemet. Kontakta din lokala IT-ansvarige för närmare information om hur det ser ut i ditt landsting. Om du vill beställa receptblock med pappersblanketterna kan du göra det via SKL Kommentus, artikelnummer: 681002.

Hur gör jag som vårdgivare för att utbilda mig inom FaR?
De flesta landsting eller regioner har speciella FaR-utbildningar för vårdgivare, men formen för dessa varierar. För att hitta information om hur det ser ut i ditt landsting kan du söka här. LÄNK??

Hur gör jag för att få mer information om FaR?
Arbetet med FaR ser lite olika ut i de olika landstingen eller regionerna. För att hitta information om hur det ser ut i ditt landsting kan du söka mer information här i vårt länkarkiv >>.

 

RSS
Share