Informationsspecifikation för FYSS

Informationsspecifikation är ett dokument som beskriver hur information utifrån en given process ska sorteras och benämnas framför allt i förhållande till digital informationssystem som exempelvis journalsystem.

Varför informationsspecifikation?
Genom att sortera och benämna information (data) på ett enhetligt sätt underlättar det informationsöverföring och kommunikation mellan olika IT-system och organisationer. Att sortera och benämna information på ett enhetligt sätt ger också större möjligheter att följa upp arbetet på individ- och gruppnivå samt inom olika organisationer.

Vad bygger informationsspecifikationen för FYSS på?
I informationsspecifikationen för FYSS har vi valt att utgå från den process som sker när en patient inom vården identifieras med otillräcklig fysisk aktivitet och är i behov av att förändra sin fysiska aktivitet som en behandling eller komplement till annan behandling vid en given diagnos. Informationen som beskriv är behov av medicinsk kontroll, kontraindikationer, rekommenderad fysisk aktivitet utifrån frekvens, duration och intensitet för båda styrketräning och konditionsträning. Den beskriver också information som kan användas i uppföljning och utvärdering av den rekommenderade fysiska aktiviteten.

Här kan du ta del av hela informationsspecifikationen >>

Uppdaterad FYSS

Oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share