Skyddad upphovsrätt – men referera gärna

Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet (YFA), en ideell förening och delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), har rätt att bestämma hur texterna i FYSS 2017 får användas enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Du får gärna använda texten i FYSS 2017 , som finns på denna webbplats, som informations- och utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården till självkostnadspris eller på liknande sätt. Sådan användning förutsätter att du återger texten oförändrad i elektronisk eller tryckt form med angivande av ”Copyright Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ur handboken FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2017)”. Referensen ska anges på sådant sätt och på sådan plats som är sedvana.

Det är däremot inte tillåtet att, utöver rätten att citera, använda någon del av texten iFYSS 2017 i näringsverksamhet eller i annat sammanhang med kommersiell anknytning. I sådant fall krävs skriftligt tillstånd av YFA. Förbudet att använda texten kommersiellt innebär bland annat att du inte får använda en översättning till annat språk utan skriftligt tillstånd av YFA.

 

 

 

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share