Skyddad upphovsrätt – men referera gärna

Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet (YFA), en ideell förening och delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), har rätt att bestämma hur texterna i FYSS får användas enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

 

Hur FYSS 2021 bör citeras:

Hela boken
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, Hagströmer M, redaktörer. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Enskilt kapitel – exempel
Jansson E, Wennberg P, Anderssen SA, Ekelund U och Hagströmer M. Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna. I: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, Hagströmer M, redaktörer. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021. ISBN: 978-91-985098-2-3

Det är däremot inte tillåtet att, utöver rätten att citera, använda någon del av texten i FYSS i näringsverksamhet eller i annat sammanhang med kommersiell anknytning. I sådant fall krävs skriftligt tillstånd av YFA. Förbudet att använda texten kommersiellt innebär bland annat att du inte får använda en översättning till annat språk utan skriftligt tillstånd av YFA.

 

 

 

Hela FYSS 2021

För dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share