FYSS – vägen till bättre folkhälsa

YFA har nu lanserat FYSS 2021, denna sida kommer att uppdateras.

 

   

   

   

  Fakta

  OM YFA
  Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).

  RSS
  Share