asdfsad adf sdf

FYSS 2021 – stöd vid rekommendation om fysisk aktivitet

FYSS är ett evidensbaserat kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. 

YFA har nu lanserat FYSS 2021, denna sida är under uppdatering.

 

 

 

 

Uppdaterad FYSS

Oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ Nu

RSS
Share