FYSS-kapitel – del 2, diagnosspecifik del

Del 2 av den tredje reviderade och omarbetade upplagan av boken, FYSS 2017ger en ger en systematisk och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Av upphovsrättsliga skäl finns i dagsläget 20 av totalt 33* FYSS-kapitel i del 2 fritt tillgängliga här på webbplatsen. På sikt kommer samtliga FYSS-kapitel att vara fritt tillgängliga.

Del 2 av FYSS ger en evidensbaserad och detaljerad rekommendation om fysisk aktivitet vid en mängd olika sjukdomstillstånd inom åtta ämnesområden:

  • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
  • Metabola/endokrina sjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Rörelseorganens sjukdomar
  • Inflammatoriska sjukdomar
  • Psykiatriska sjukdomar
  • Långvariga utbredda smärttillstånd
  • Cancer

Rekommendationerna sammanfattas på ett systematiskt sätt längst bak i respektive kapitel, i en så kallad ”rekommendationsruta”. För att komma direkt till rekommendationsrutan klicka på länken ”Endast rekommendationen” nedan.

I FYSS 2017, del 2, används GRADE:s fyrgradiga skala för att uttrycka evidensstyrkan för de rekommendationer som ges. I texten skrivs evidensstyrkan med ”+” – tecken enligt nedan:
Starkt vetenskapligt underlag (++++)
Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)
Begränsat vetenskapligt underlag (++)
Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)

Läs gärna inledningen till del 2 via länken nedan innan du går vidare till de olika diagnoskapitlen!

* De FYSS-kapitel från del 2 som ännu inte finns här på webbplatsen, utan endast i den tryckta boken, är:
– Alkoholberoende och skadligt bruk
– Astma
– Hjärtrytmrubbningar
– Migrän
– Multipel skleros (MS)
– Myosit
– Njursjukdom (kronisk)
– Parkinsons sjukdom
– Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)
– Psoriasis
– Ryggmärgsskada
– Schizofreni
– Systemisk lupus erythematosus (SLE)

 

RSS
Share