Stillasittande diskuteras i Kropp & Själ, P1

”Många av oss sitter oss genom dagarna. Vissa försöker kompensera stillasittandet med en stunds träning på kvällen, men nu visar forskning att det är själva sittandet i sig som är problemet. Långa episoder av sittande har visat sig bidra till sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och till och med cancer. I ett program testar Kropp & Själ att resa sig från kontorsstolen och se vilken effekt det ger.

Länk till programmet

FaR diskuterades i Kropp & Själ, P1

Lyssna på erfarenheterna om hur bra FaR – Fysisk aktivitet på recept fungerar. Metoden baserar sig på FYSS. 2/3 av patienterna följer förskrivningen även efter ett år. Det är mycket högre följsamhet än mediciner, dessutom billigare och helt riskfritt. Det är YFA som möjliggjort att FaR nu är praxis och kan skrivas ut av varje legitimerad yrkesgrupp inom vården. Tyvärr är det bara en tredjedel av läkarna, som har insett vilken fantastisk metod detta är i förebyggande och behandlande syfte.

Ett långt program om FaR sändes Sveriges Radio P1 med anledning av debatten om FaR som pågått sen i somras och som startades av bland andra Göran Sjönell. Lena Kallings var med på Kropp & Själ i P1 och förklarade vad FaR egentligen innebär och den vetenskapliga grunden.

Se/lyssna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/490018?programid=1272

Motionera för ett långt liv

Den som vill bli gammal bör hålla sig i god fysisk form. Det är slutsatsen i en studie som en forskargrupp vid Centrum för klinisk forskning i Västerås genomfört.
Forskargruppen har undersökt 400 kvinnor och män i Västerås vid 75 års ålder och 90 års ålder, och studerat vilka riskfaktorer som påverkar överlevnaden.Studien har bland annat omfattat tidigare sjukdomar, hjärtfunktion, arbetsprov, blodvärden och psykologiskt välbefinnande.
– Till vår förvåning var god arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den klart starkaste faktorn för överlevnad hos männen. Även för kvinnor var goda resultat på arbetsprovet viktigt liksom att inte ha förhöjda nivåer av vita blodkroppar i blodet, vilket indikerar förekomst av någon inflammation i kroppen säger professor John Öhrvik.
– Fyndet talar för att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för överlevnaden än man tidigare trott. Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller liten inverkan på 15-årsöverlevnaden, vilket var överraskande.Forskarna anser att skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller riskfaktorer för överlevnad är en intressant utgångspunkt för fortsatt forskning.
– Vår genomgång av den vetenskapliga litteraturen visade att äldre kvinnor är en missgynnad grupp i forskningssammanhang, säger John Öhrvik.

Ökad pendling med cykel bra för hälsa och miljö

Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett forskningsprojekt, finansierat av forskningsrådet Forte, rör just dessa miljö- och folkhälsoproblem. Studien visar att om cirka 110 000 stockholmare, som idag åker bil till arbetet och har maximalt 30 minuters cykelväg dit, tar cykeln i stället för bilen så skulle det bland annat medföra påtagliga förbättringar av utomhusluften och därigenom bättre hälsa för hela befolkningen.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/okadpendlingmedcykelgerstormiljoochhalsopotential.5.39e11ab3149cee1ca0a14b6.html

Musklernas epigenetik påverkas av uthållighetsträning

Att vara fysiskt inaktiv är hälsofarligt, medan regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrad muskelfunktion, bättre livskvalitet, minskad morbiditet och lägre risk för prematur mortalitet. Exakt hur träning leder till dessa positiva effekter i kroppen är inte känt men mycket tyder på att förändringar i skelettmusklernas och andra vävnaders genaktivitet är en viktig del i anpassningen. Epigenetik i form av metylering av DNA (då en metylgrupp sitter på basen cytosin) är med och styr hur aktiv en gen är.

I en studie vid Karolinska Institutet fick 23 friska försökspersoner, både kvinnor och män, träna ena benet 45 minuter, fyra gånger per vecka i tre månader. Resultaten från studien visar att uthållighetsträning på ett koordinerat sätt påverkade tusentals DNA-metyleringar och gener kopplade till förbättrad funktion och hälsa.

Läs Maléne Lindholms artikel i Läkartidningen: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/01/Musklernas-epigenetik-paverkas-av-uthallighetstraning/

Ny bok om samtal om levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor (stillasittandet, rökning, missbruk av alkohol och dåliga matvanor) orsakar en majoritet av dödsorsakerna. YFA har i flera decennier visat på riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet och hur de kan bemötas. Barbo Holm-Ivarsson är psykolog och har bland annat ett förflutet på Folkhälsoinstitutet, där hon var med om att ta fram den svenska metodiken Motiverande samtal (MI). Hon har nu sammanställt erfarenheter i boken: Sjukdomsförebyggande metoder – samtal om levnadsvanor i vården (förlag Natur&Kultur 327 SEK). 

Boken bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Både YFA-medlemmarna Jill Taube och Lena Kallings, liksom Socialstyrelsen och SKL har faktagranskat olika delar. Till boken finns en webbsida med utbildningsfilmer: enkla råd om alkohol, rådgivande samtal (MI) om fysisk aktivitet och kvalificerat rådgivande samtal om rökning, en PP-presentation som täcker hela boken, pratmanus till filmerna, instuderingsfrågor med mera. Genom en individuell kod på bokens insida får man tillgång till materialet.

Boken beskriver och ger praktiska verktyg för att arbeta med patienters ohälsosamma levnadsvanor. Metoderna utgår från forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen. YFA nämns i boken ett stort antal gånger liksom även FYSS. Farorna med stillasittande har ett eget kapitel. Med pedagogiska fallbeskrivningar och inspelade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur man genom strukturerade samtal om levnadsvanor kan ge aktivt stöd till beteendeförändring. Den är ett utmärkt komplement till FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). 

Peter Lamming

Sjukdomsforebyggande metoder

Rökstopp innan operation minskar risk för komplikationer <

Rökare har ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Sämre hjärtfunktion, blodcirkulation, syresättning och nedsatt lungfunktion är kända effekter av rökning, som bidrar till komplikationer i samband med operation. Det är därför viktigt att kunna erbjuda hjälp med att göra ett rökstopp i samband med operation skriver Läkartidningen.

Länk till artikeln i Läkartidningen 29-31/2014

Fysisk aktivitet får oss att tänka positivt.

Vi blir smartare, snyggare och mer positiva av fysisk träning enligt psykologen Cecilia Duberg. Hon talar om fysisk aktivitet och effekter på hjärnan i radio P4 Sörmland.

Lyssna på inslaget i P4 Sörmland

 

NCD on the Agenda in Vietnam – for more information see www.pa4gh.org

‘Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation’ is a joint 3-year project, started on 1 January 2011 between Sweden’s Karolinska Institutet and YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet) and the Hanoi Medical University (HMU), with some participation by WHO and the Vietnamese Ministry of Health. The project is financed by Sida and is now (25 September 2013) in its final phase, as it is due to end in December 2013. More information is available on the project’s Swedish website ”Physical Activity for Global Health” see www.pa4gh.org

The aim of the project was to transfer knowledge and scientific evidence on how physical activities may be used in the prevention and treatment of diseases, and to be of practical use in Vietnam’s health services and in society. There has never before been a major intervention on physical activity in Vietnam, and there are no structured training courses on the subject for health professionals. The Chairperson of YFA, Carl Johan Sundberg, is the Swedish project manager, which also involves YFA Executive members Mai-Lis Hellenius and Agneta Ståhle. More information is available on www.YFA.se

The project was arranged in several steps, with two corner-stones: a training component, comprising courses for health care professionals in Vietnam and in Sweden, and the translation of FYSS into Vietnamese. As the designation of the project implies, the aim was also to influence the development of national guidelines for physical activity in the prevention of non-communicable diseases; hence the cooperation with the Ministry of Health.

After almost three years the project has achieved the following results:

  1. Thirteen key persons in the Vietnamese health service have been trained in the concept of ‘physical activity on prescription’ (in Swedish ‘fysisk aktivitet på recept’ – FaR), in Sweden and have acted as trainers at FaR courses in Vietnam.
  1. A total of 251 persons, primarily health care professionals, have taken part in a two-day course on the theme of ”FaR in Vietnam”. Swedish and Vietnamese tutors led the courses.
  1. The book, FYSS, has been translated into Vietnamese and is sold through HMU and can be downloaded free of charge as a PDF document from the official project website in Vietnam.
  1. An international conference on physical activity and non-communicable diseases, aimed principally at decision-makers, was organised in Hanoi in November 2012.
  1. A start has been made on developing national guidelines for physical activity in prevention of non-communicable diseases. Meetings have been held with the Ministries of Health and of Sports; a workshop was organised for decision-makers in November 2012, in connection with the international conference, to discuss the introduction of national guidelines.
  1. A PR company in Hanoi has been involved in the project to broadcast information to the public about physical activity, through newspaper articles, TV programmes and the internet. An extensive three-month media campaign was launched in November 2012 on the theme of ‘Move for health and happiness’, aimed at the general public, health care professionals and decision-makers. A total of 67 newspaper articles were published during the project period; four news items and two talk shows were shown on television. The project manager Carl Johan Sundberg was interviewed on one of the talk shows and the part project manager Tran Thi Tranh Huong, on the other.

The Future

It is hoped that the present cooperation will build the foundations for continued work on research/education on physical activity in Vietnam. Collaboration in research has recently been initiated between Sweden and Vietnam and the aim is for cooperation within various projects to carry on in the future. From a Swedish perspective the project has allowed us the opportunity to broadcast our experiences globally, and what we have learnt from the implementation of FaR in Vietnam will be useful in this context. A structured evaluation process of the training outcomes as well as the practical experiences gained through the project will produce a solid base for initiating similar cooperation projects with other countries. There are many opportunities for FYSS – Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease – to conquer the world.

 

Kind regards

YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet

For more information see: www.YFA.se

Peter Lamming

Information officer (Eller Director of Communications)

plamming@hotmail.com

+4670 – 88 44 644

100 000 får recept på motion skriver DN

Motion på recept ökar i hela Sverige. För fem år sedan skrevs det ut 30 000 recept på fysisk aktivitet och förra året hade antalet ökat till över 100 000. Det skriver DN i en artikel den 28 september, 2013.

Pdf av artikeln 100 000 får recept på motion (artikel i DN den 28 september 2013).

FaR-debatt i SR:s Kropp & Själ P1

Du blir smart av att träna