FYSS Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

 

Hjälpmedlet för Dig som ordinerar fysisk aktivitet på recept!

En manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd för Dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut. YFA är en delförening inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), d.v.s. Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare.

 

Aktuellt »

100 000 får recept på motion skriver DN

100 000 får recept på motion skriver DN

Motion på recept ökar i hela Sverige. För fem år sedan skrevs det ut 30 000 recept på fysisk aktivitet och förra året hade antalet ökat till över 100 000....

 

PA4GH – Physical Activity for Global Health

Vietnamprojektet avslutas inom kort – läs mer på www.pa4gh.org ”Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to...

 

Ny bok om farligt stillasittande

Elin Ekblom Bak, doktorand på GIH, har skrivit en bok om en aktuell hälsofara, som heter ”Långvarigt stillasittande” (Studentlitteratur 229 kr) Vetenskaplig...

 

 

Rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Det staliga organet Handisam, bad YFA skriva en rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Rapporten har funnits tillgänglig på verkets webbsida, men...

 

Unga med funktionsnedsättning oftare inaktiva

Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig. Elever med funktionsnedsättning upp till årskurs nio motionerar mindre än övriga, visar tidigare...

 
 

Nyhetsarkiv

Fler%20l%C3%A4kare%20ordinerar%20tr%C3%A4ning%20p%C3%A5%20recept

Jill Taube i Nyhetsmorgon TV4 om fysisk aktivitet och psykisk ohälsa