Styrelse

Styrelsen för YFA 2015 – 2016

Ordförande
Carl Johan Sundberg, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
carl.j.sundberg@ki.se

Vice ordförande
Agneta Ståhle, professor, leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet, Stockholm
agneta.stahle@ki.se

Kassör
Anita Hansson, MSc, leg. sjukgymnast, civilekonom
Uppsala kommun, Uppsala
anitahanssonuppsala@hotmail.com

Sekreterare (adjungerad till styrelsen)
Gabriella Beckvid Henriksson, MSc, leg. sjukgymnast
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stockholm
gabriella.beckvid-henriksson@yfa.se

Ledamot
Mats Börjesson, professor
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
mats.brjesson@telia.com

Ledamot
Ing-Mari Dohrn, medicine doktor, leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet, Stockholm
ing-mari.dohrn@ki.se

Ledamot

Margareta Eriksson, medicine doktor, leg. sjukgymnast
Norrbottens läns landsting, Boden
margareta.eriksson@nll.se

Ledamot
Mai-Lis Hellénius, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
mai-lis.hellenius@ki.se

Ledamot
Eva Jansson, professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
eva.jansson@ki.se

Ledamot
Matti Leijon, medicine doktor, folkhälsovetare
Universitetssjukhuset, Linköping
matti.leijon@regionostergotland.se

Revisor
Anders Faager
anders.faager@gmail.com

Valberedning
Johan Tranquist
johan.tranquist@gmail.com

Jón Karlsson
jon.karlsson@telia.com

Harald Roos
harald.roos@skane.se

Kansli
YFA, c/o SFAIM
Tuna industriväg 4,
153 30 Järna
kansli@svenskidrottsmedicin.se

Kansliansvarig och projektsamordnare för ”FYSS”
Gabriella Beckvid Henriksson
gabriella.beckvid-henriksson@yfa.se

Webbansvarig
Anna Nylén
redaktor@svenskidrottsmedicin.se

YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet
Organisationsnummer 802415-0115,
Bankgiro 5642-2462,
www.FYSS.se och www.YFA.se

RSS
Share