Medlemskap

Vi är stolta och tacksamma för att Du vill vara medlem i YFA!

Vi är stolta och tacksamma för att Du vill vara medlem i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet – YFA. ‎Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas eller behandlas genom mer hälsosamma levnadsvanor (ingen tobak, måttligt med alkohol, bra mat och daglig motion). För Sveriges del räknar man att kostnaderna årligen är 25 miljarder kronor till följd av otillräcklig fysisk aktivitet.

YFA är aktivt i nationella nätverk som arbetar för att uppfylla riksdagens folkhälsomål om Ökad fysisk aktivitet. Vi samarbetar med yrkesförbund, myndighet och enskilda, men även på den internationella nivån. FYSS har hittills översatts till norska, engelska och vietnamesiska.

Väl att märka är att så gott som allt detta arbete sker på ideell basis. Trots bokutgivningar och seminarier, föreläsningar och uppvaktningar har YFA inte haft inkomster så att vi kan planera längre än ett halvår i taget. Det är minst sagt olyckligt eftersom våra gemensamma insatser, bidrar till förbättrad hälsa för många och stora besparingar för samhället.

Vi är mycket angelägna om att få ha dig som aktiv medlem i YFA. Det kostar 150 kr/år.

Bli medlem i YFA genom att gå in på nedanstående länk och registrera adressuppgifter m.m. Välj ”enbart medlem i delförening” och ”YFA”.

Skriv ditt namn och adress, samt e-postadress. Vi skickar en bekräftelse via e-post.

www.svenskidrottsmedicin.se

 

YFA är en delförening i Svensk Förening för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM)

SFAIM:s delföreningar är
• lokala sammanslutningar av idrottsmedicinare med uppgift att främja ämnets utveckling inom en sjukvårdsregion, ett landsting eller ett distrikt; eller att på nationell bas främja ett visst område inom idrottsmedicinen

•  för medlemskap i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) krävs högskoleutbildning inom områden relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet; delföreningsmedlem kan också bli medlem i SFAIM.

 

 

RSS
Share