FYSS 2017 finns som digitalt kunskapsstöd.
eFYSS är ett digitalt kunskapsstöd som bygger på boken FYSS 2017, som är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsstöd vid rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) står bakom eFYSS i samarbete med avdelningen för eHälsa och strategisk IT på Stockholms läns landsting. Projektet med att ta fram eFYSS har finansierats av Socialstyrelsen.

I verktyget eFYSS har informationen från fler än 20 av de diagnosspecifika kapitlen i FYSS 2017 förkortats och IT-anpassats, så att det ska gå snabbt och lätt för användaren att hitta information gällande rekommendation om fysisk aktivitet. Tanken är att eFYSS ska kunna användas i den kliniska vardagen, vid själva patientmötet.

eFYSS-verktyget är öppet och tillgängligt för alla via denna länk http://fyssweb.azurewebsites.net/

Hör Maria Bjerstam berätta mer om eFYSS här.

RSS
Share