Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare. YFA har tagit fram boken FYSS med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut.

YFA är en delförening inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), det vill säga Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare. YFA har tagit fram boken FYSS med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut.

FYSS är skriven av svenska experter av olika profession inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Föreningens främsta  uppgift är att ge ut boken FYSS.

Fakta

FYSS är skriven av svenska experter av olika profession inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Mer

link1

link2

link3

link4

link5

Uppdaterad FYSS

53

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Beståll Nu

RSS
Share