Den svenska modellen av Fysisk aktivitet på recept får stillasittande människor att röra på sig mer visar den första systematiska översikten av forskningen om FaR.

Syftet med studien var att studera om den svenska modellen för FaR i nordiska förhållanden är bättre än att inte använda FaR vad gäller dödlighet, sjuklighet, fysisk aktivitetsnivå, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk kapacitet för vuxna som av hälso- och sjukvården bedömts vara i behov av ökad fysisk aktivitet. Se länk.

RSS
Share