”It is clear that if health professionals prescribe exercise or provide counselling on physical activity, their patients will be more active”

I denna rapport från WHO:s europeiska kontor betonas vikten av att främja fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården. Rapporten ger en bild av den aktuella statusen för kampanjen för fysisk aktivitet inom hälsosektorn i EU:s medlemsstater och förklarar att fysisk aktivitet på recept från yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården är nyckeln till att öka befolkningens aktivitetsnivåer. Se länk.

RSS
Share