Samverkan ska få européer att röra på sig mer. EU-kommissionen och världshälsoorganisationen WHO har kartlagt EU-ländernas insatser för att öka den fysiska aktiviteten. I Sverige har bland annat skolverket, Socialstyrelsen, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten lett kartläggningen.

Resultaten har publicerats i 28 faktablad, ett för varje EU-land där de lyfter vilka sektorer i samhället som är involverade i att öka den fysiska aktiviteten och vad som kan göras för att få invånarna att röra på sig mer. I fördjupningsrapporterna ger EU-kommissionen och WHO en mer samlad bild av fysisk aktivitet inom hälso- respektive utbildningssektorn samt lyfter exempel från olika länder. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) tas upp som ett gott exempel i fördjupningsrapporten om hälsosektorn.

Faktablad och rapporter
Folkhälsomyndigheten om samverkan

RSS
Share