FYSS är en viktig del i YFAs samarbete med Folkhälsomyndigheten för att införa den svenska modellen FaR® i flertalet EU-länder, Fysisk aktivitet på export!

YFA har tillsammans med Folkhälsomyndigheten ansökt och blivit beviljade ett EU-projekt med syftet att överföra den svenska modellen med att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR®) till ett flertal länder i EU

Läs mer om projektet

RSS
Share