Professor och överläkare Mai-Lis Hellénius vid institutionen för medicin i Solna höll sin avskedsföreläsning på Karolinska Institutet om fysisk aktivitet och mat för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar – från teori och praktik. 

Under sin föreläsning lyfte Mai-Lis att den svenska modellen FaR både ökar den fysiska aktiviteten och minskar stillasittande. Efter föreläsningen mottog Mai-Lis Fysik aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS från Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
Share