”Rör dig mer – sitt mindre” Nya riktlinjer om fysisk aktivitet från USA är helt i linje med de svenska – nu med stärkt evidens

Svenska rekommendationer om fysisk aktivitet – minst 150 min med pulshöjande aktivitet och styrketräning 2ggr per vecka för vuxna – stöds av en ny stor internationell evidensbaserad forskningsrapport med tillhörande riktlinjer och strategidokument

Rör dig mer och sitt mindre – även fysisk aktivitet på låg intensitet räknas men framför allt på måttlig och hög intensitet (minst 150 min per v)

Nyheter:
-Pass om minst 10 min borttaget

– Stärkta bevis och fler områden, t ex hjärnhälsa, fler typer av cancer, fall-relaterade skador, sömn

– Både omedelbara och långsiktiga effekter av fysisk aktivitet betonas

– Hälsoeffekter för flera poängteras: barn 3–5 år, barn 6–17, gravida, äldre och de med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning

Hälso-och sjukvården, arbetsplatsen och barn-och ungdomsidrott lyfts som viktiga arenor för att öka fysisk aktivitet. Ny teknologi kan stödja beteendeförändring.

RSS
Share