Nu finns den nya populärvetenskapliga FYSS, Fysisk aktivitet som medicin i butik! Det är en praktisk handbok utifrån FYSS som vänder sig till friskvårdsaktörer, idrottsledare och personliga tränare, men även till patienter och intresserad allmänhet.

I boken ges forskningsbaserade råd och tips om hur fysisk aktivitet kan användas för att främja hälsa,samt tydliga rekommendationer om fysisk aktivitet och träning vid olika sjukdomar.

Fysisk aktivitet som medicin är en populärvetenskaplig version av FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som på ett enkelt sätt beskriver vadaktuell forskning säger om effekterna av fysisk aktivitet vid 24 av våra vanligaste sjukdomar, vilket gör den unik i sitt slag.Exempel på diagnoser som tas upp är artros, depression, hjärtsjukdom, cancer, migrän, samt övervikt och fetma. Boken ger även grundläggande kunskap kring fysisk aktivitet och träning ur ett hälsoinriktat perspektiv. Bland annat beskrivs vad som gäller vid graviditet, klimakteriet, infektioner, stress och sömnstörningar, samt de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar, vuxna samt äldre.

Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS finns att beställa på ett flertal sidor, däribland de nedan.
SISU, Adlibris, CDON.com

RSS
Share