Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård har gjort en bildbank för nationell FaR-utbildning.
Bildbanken har tagits fram av HSFs temagrupp Fysisk aktivitet, i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet, för att användas vid utbildning av legitimerad vårdpersonal.
HSF FaR-bildbank

RSS
Share