YFAs arbete med NCD

YFA är en av grundorganisationerna i det svenska nätverket för NCD (icke-smittsamma sjukdomar).
Utifrån de fyra sjukdomsskapande grupperna FAKTA – fysisk inaktivitet, kost, tobak, alkohol – så har en arbetsgrupp ordnat möten
och upprättat kontakter, bl.a. Socialdepartementet. I september 2011 höll FNs Generalförsamling ett unikt möte om hälsa och NCD.
Förutom delegater från svenska staten deltog, som ende representant för NGOs (ideella organisationer) YFAs ordförande Carl Johan Sundberg.
Kort sagt har WHO beslutat att prioritera förebyggande insatser inom hälso- & sjukvården. YFA finner det angeläget att medverka i detta arbete dels med tanke på FYSS, som vi har tagit fram och dels i och med att vi medverkar i att sprida Socialstyrelsens riktlinjer om levnadsvanor. Dessutom står YFA, som vetenskaplig initiativtagare till de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet bland vuxna resp. bland barn och unga.

Under denna flik finner du aktuella dokument, debattartiklar och annat material.
För ytterligare information kan du ta kontakt med YFAs informatör Peter Lamming plamming@hotmail.com

 

Artikel i Lancet 2013; 381: 566–74: NCD_1 Embedding non-communicable diseases in the post-2015 development agenda

Artikel i Lancet 2013; 381: 575–84: NCD_2 Country actions to meet UN commitments on non-communicable diseases

Artikel i Lancet 2013; 381: 585–97: NCD_3 Inequalities in non-communicable diseases and effective responses

Artikel publicerad i Lancet online February 12, 2013: NCDs_4 Profits and pandemics_prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries

EB132_6-en_Prevention and control of noncommunicable diseases_comprehensive global monitoring framework

For comments_ draft report – health in the post-2015 development agenda

GlobalActionPlan_v2.2

IOGT-NTO Comments on 1 February 2013 DRAFT Report of the Global Thematic Consultation on Health

NCD Alliance GAP submission-5 Mar

Revised_draft_who_ncd_action_plan

 

RSS
Share