Home » FYSS » Kontakt

Kontakt

Gabriella Beckvid Henriksson

Projektsamordnare FYSS

Tfn: 070 – 662 70 06

gabriella.beckvid-henriksson@yfa.se

gabriella.beckvid-henriksson@ki.se

 

Agneta Ståhle

Redaktör/ Vice ordf. YFA

Agneta.stahle@yfa.se

Agneta.stahle@ki.se

 

Carl Johan Sundberg

Ordförande YFA

ordforande@yfa.se

carl.j.sundberg@ki.se

 

Följande personer har ingått i FYSS redaktionsgrupp under år 2015:

Agneta Ståhle, redaktör

Sigmund Anderssen

Maria Bjerstam

Mats Börjesson

Maria Hagströmer

Eva Jansson

Carl Johan Sundberg