Här kan handboken enkelt bli din!

Här kan du beställa den tredje reviderade upplagan av handboken FYSS. ”FYSS 2017” är en informationsbank främst för personal inom hälso- och sjukvården. Den sammanfattar dagens kunskapsläge om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, ger specifika rekommendationer och tar även upp risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. FYSS 2017 är utgiven, säljs och distribueras via Läkartidningen förlag AB.

BESTÄLL HÄR >>

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ Nu

RSS
Facebook
Twitter