FYSS-kapitel – del 1, allmän del

Del 1 av den tredje reviderade och omarbetade upplagan av boken, FYSS 2017ger en bred bakgrund till ämnet fysisk aktivitet. Av upphovsrättsliga skäl finns i dagsläget 13 av totalt 20* FYSS-kapitel i del 1 fritt tillgängliga här på webbplatsen. På sikt kommer samtliga FYSS-kapitel att vara fritt tillgängliga.

Del 1 av FYSS ger en allmän bakgrund till ämnet fysisk aktivitet och behandlar bland annat:

  • Begrepp och definitioner, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet samt metoder för individanpassning
  • Biologiska effekter av fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet som prevention
  • Rekommendationer om fysisk aktivitet för olika grupper såsom, vuxna, barn och ungdomar, äldre och gravida
  • Fysisk aktivitet vid infektioner och stress

* De FYSS-kapitel från del 1 som ännu inte finns här på webbplatsen utan endast i den tryckta boken är:
– Klimakteriet och fysisk aktivitet
– Sömn och fysisk aktivitet
– Fysisk funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
– Intellektuell funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
– Medfödda hjärtfel hos vuxna och fysisk aktivitet
– Muskuloskeletala besvär och fysisk aktivitet
– Läkemedel och fysisk aktivitet


 

Uppdaterad FYSS

Oumbärliga kapitel
för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ Nu

RSS
Share