Home » FYSS » Diagnosspecifika rekommendationer

Diagnosspecifika rekommendationer

Diagnosspecifika rekommendationer om fysisk aktivitet, reviderade nov 2016

Nedan följer den rekommenderade fysiska aktiviteten vid respektive diagnos. Rekommendationen är hämtad från sista sidan i varje diagnoskapitel.

Artros

Astma

Benartärsjukdom

Blodfettsrubbningar

Cancer

Demens

Depression

Diabetes typ 1

Diabetes typ 2

Hypertoni

Kranskärlssjukdom

Kronisk hjärtsvikt

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Långvariga rygg och nackbesvär

Långvarig smärta – fibromyalgi

Långvarig smärta – whiplash

Metabola syndromet

Osteoporos

Reumatoid artrit

Stroke

Övervikt och fetma