Home » FYSS » FYSS 2008

FYSS 2008

Ladda ner FYSS i pdf-format:

Hela boken

DEL 1

1. Allmänna effekter av fysisk aktivitet
2. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet
3. Främja fysisk aktivitet
4. Att bli fysiskt aktiv
5. Motiverande samtal om fysisk aktivitet
6. Bedöma och styra fysisk aktivitet
7. Olika typer av fysisk aktivitet och träning
8. Hälsoaspekter på styrketräning
9. Infektioner och idrott
10. Idrott och plötslig död
11. Barn och unga
12. Graviditet
13. Klimakteriet
14. Äldre

DEL 2

15. Alkoholberoende, alkoholmissbruk
16. Artros
17. Astma
18. Benartärsjukdom
19. Cancer
20. Cystisk fibros
21. Demens
22. Depression
23. Diabetes mellitus – typ 1-diabetes
24. Diabetes mellitus – typ 2-diabetes
25. Hjärtrytmrubbningar
26. Hjärtsvikt
27. Hypertoni
28. Kranskärlssjukdom
29. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
30. Lipider
31. Mag-tarmkanalens sjukdomar
32. Metabola syndromet
33. Multipel skleros
34. Njursjukdom (kronisk), njurtransplantation
35. Obesitas
36. Osteoporos
37. Parkinsons sjukdom
38. Resttillstånd efter polio
39. Reumatoid artrit
40. Ryggbesvär (långvariga)
41. Ryggmärgsskada
42. Schizofreni
43. Smärta
44. Stress
45. Stroke, slaganfall
46. Yrsel och balansrubbningar
47. Ångest


2 kommentarer

  1. […] 2008 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), den går att ladda hem som pdf här, den går också att köpa som bok här för 233 kr, jag har självklart beställt ett exemplar […]

  2. […] också ner boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomspreventation och sjukdomsbehandling). Den boken är ett […]

Comments are closed.