Home » FYSS » FYSS 2015

FYSS 2015

UPPDATERADE FYSS-KAPITEL

Här följer 32 uppdaterade FYSS-kapitel som har skrivits på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) under år 2014 och finansierats av Socialstyrelsen.

 

Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet som prevention

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-for-barn-och-ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre

Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet

Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet

Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet

Infektioner och fysisk aktivitet

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och plötslig hjärtdöd

Stress och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vid artros

Fysisk aktivitet vid benartärsjukdom

Fysisk aktivitet vid blodfettsrubbningar

Fysisk aktivitet vid demens

Fysisk aktivitet vid depression

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus – typ 1-diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus – typ 2-diabetes

Fysisk aktivitet vid hypertoni

Fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom

Fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt

Fysisk aktivitet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid metabola syndromet

Fysisk aktivitet vid osteoporos

Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit

Fysisk aktivitet vid stroke

Fysisk aktivitet vid ångestsyndrom

Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma