Home » FYSS

FYSS

Så här ligger det till!

 Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har glädjen att meddela att den tredje reviderade upplagan av boken FYSS, ”FYSS 2017”, nu är färdig och går att beställa via Läkartidningens förlag, www.skantzonline.com/lt/

 ”FYSS 2015” + ytterligare 19 reviderade/nyskrivna kapitel = ”FYSS 2017”

 FYSS 2015 (34 uppdaterade kapitel), som har finansierats av Socialstyrelsen, finns fritt tillgängliga på nätet www.fyss.se

 FYSS 2017 (FYSS 2015 + ytterligare 19 reviderade/nyskrivna kapitel, finansierade av norska Helsedirektoratet), säljs endast som bok via Läkartidningens förlag och kan beställas via:    http://www.skantzonline.com/lt/

FYSS som e-bok och som bok

FYSS har framställts av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut. Denna omarbetade och uppdaterade upplaga är den första i tryckt form. Nätversionen har funnits tillgänglig sedan 2001.

Det är i dag allmänt accepterat att en fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Det är också uppenbart att ökad fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen.

FYSS är en informationsbank för personal verksamma inom hälso- och sjukvården och består av en sammanfattning av dagens kunskapsläge om hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. FYSS innehåller också förslag på olika motionsaktiviteter, där hänsyn är tagen till aktuellt hälsotillstånd, ålder, kön, kroppskonstitution mm., liksom råd om hur man kan ordinera fysisk aktivitet på recept. Speciella risker med fysisk aktivitet för olika patientkategorier belyses också. Ett avsnitt beskriver normaltillståndet och den fysiska aktivitetens allmänna betydelse för hälsan.

FYSS är skriven av svenska experter av olika profession inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Innehåll
Boken sammanfattar hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter. Risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper tas också upp. Svenska experter inom olika yrkeskategorier beskriver olika sjukdomsområden, inklusive normaltillståndet.

Huvudmål med FYSS
Bidra till att sprida kunskaper i hälso- och sjukvården och företagshälsovården om att:

  • en fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd.
  • fysisk aktivitet utgör i många fall en viktig del av sjukdomsbehandlingen.