6 myter om träning

I en intervjuartikel i tidningen Metro slår Carl Johan Sundberg, ordförande i YFA, hål på några myter om träning.

6 myter om träning

WHO har antagit ny strategi för fysisk aktivitet

WHO:s medlemsländer i Europaregionen har antagit en strategi för ökad fysisk aktivitet. Strategin uppmärksammar att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande i befolkningen och att fysisk inaktivitet och stillasittande ökar risken för många icke smittsamma sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar.

Strategin syftar till att täcka in alla former av fysisk aktivitet under hela livet från ung till gammal. Den betonar betydelsen av hälsofrämjande arbete och förebyggande av icke smittsamma sjukdomar inom ramen för Hälsa 2020, som är Europaregionens samlade rekommendationer för hälsa och välbefinnande. Hälsa 2020 slår fast att folkhälsa är hela samhällets ansvar.

Tanken med den antagna strategin är att regeringar inom WHO:s Europaregion ska arbeta på olika samhällsnivåer och med andra länder och aktörer för att främja en bättre hälsa och längre liv för alla i befolkningen, genom regelbunden fysisk aktivitet. Strategin sträcker sig över perioden 2016–2025.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Handgreppet kan avslöja din hälsa

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3180399&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

 

Norge tar hjälp av svensk expertis

Norska staten har inrättat ett nytt Råd för fysisk aktivitet. Det är Helsedirektoratet, som startar 2015 med att kalla in de främsta experterna i Norge, plus Johan Tranquist från Sverige.

  • Det är en hederssak att ställa upp när de vill ha min hjälp, säger Johan, som är aktiv i YFA och tidigare satt i styrelsen.

Rådets medlemmar ska med sin yrkeskompetens och breda erfarenhet ge Myndigheten uppslag till konkreta insatser och nationella riktlinjer. Rådet höll sitt första möte den 19 januari 2015. Ytterligare yrkesråd har skapats för folkhälsa och förebyggande arbete – ett om tobak; ett annat om sociala skillnader och hälsa och det tredje om mat och kost. Mandattiden är tre år. https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-fysisk-aktivitet

Det är med stolthet, som vi gratulerar våra nabor till det nya Rådet för fysisk aktivitet och alldeles särskilt ett stort GRATTIS till Johan, vars expertkunskaper är hårdvaluta i Norge. Sverige har inget liknande Råd. Det verkar som om Regeringskansliet, Riksdagen och ministrarna här har nedprioriterat allt som handlar om förebyggande insatser i hälsovården.

Johan Tranquist, som är Kultur- och Fritidschef i Karlsborgs kommun, står som tredje person från höger i bilden.

Johan Tranquist, som är Kultur- och Fritidschef i Karlsborgs kommun, står som tredje person från höger i bilden.

Heldag med fokus på Non Communicable Diseases

Den 23 september hålls en heldagskonferens i Stockholm om Non Communicable Diseases. Hälso-och sjukvården i både landsting och kommun har en nyckelroll och behöver bli mera inriktad på att förebygga sjukdom. Det kontinuerliga arbetet med FYSS, som YFA gör, är en hörnsten.
Konferensen täcker områdena otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk (inkl. e-cigarett), riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor samt övervikt/fetma. Målgrupp är politiker, beslutsfattare, verksamhetschefer, folkhälsoplanerare, strateger, ANDT-samordnare, utbildare och vårdpersonal i landsting, kommuner, myndigheter, länsstyrelser och intresseorganisationer.
Konferenskostnad 1.995 kr exkl. moms.

http://www.kompetenstjanst.se/tema/1791-arbete-med-levnadsvanor-i-varden-varfor-och-hur  

Stillasittande diskuteras i Kropp & Själ, P1

”Många av oss sitter oss genom dagarna. Vissa försöker kompensera stillasittandet med en stunds träning på kvällen, men nu visar forskning att det är själva sittandet i sig som är problemet. Långa episoder av sittande har visat sig bidra till sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och till och med cancer. I ett program testar Kropp & Själ att resa sig från kontorsstolen och se vilken effekt det ger.

Länk till programmet

FaR diskuterades i Kropp & Själ, P1

Lyssna på erfarenheterna om hur bra FaR – Fysisk aktivitet på recept fungerar. Metoden baserar sig på FYSS. 2/3 av patienterna följer förskrivningen även efter ett år. Det är mycket högre följsamhet än mediciner, dessutom billigare och helt riskfritt. Det är YFA som möjliggjort att FaR nu är praxis och kan skrivas ut av varje legitimerad yrkesgrupp inom vården. Tyvärr är det bara en tredjedel av läkarna, som har insett vilken fantastisk metod detta är i förebyggande och behandlande syfte.

Ett långt program om FaR sändes Sveriges Radio P1 med anledning av debatten om FaR som pågått sen i somras och som startades av bland andra Göran Sjönell. Lena Kallings var med på Kropp & Själ i P1 och förklarade vad FaR egentligen innebär och den vetenskapliga grunden.

Se/lyssna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/490018?programid=1272

Motionera för ett långt liv

Den som vill bli gammal bör hålla sig i god fysisk form. Det är slutsatsen i en studie som en forskargrupp vid Centrum för klinisk forskning i Västerås genomfört.
Forskargruppen har undersökt 400 kvinnor och män i Västerås vid 75 års ålder och 90 års ålder, och studerat vilka riskfaktorer som påverkar överlevnaden.Studien har bland annat omfattat tidigare sjukdomar, hjärtfunktion, arbetsprov, blodvärden och psykologiskt välbefinnande.
– Till vår förvåning var god arbetsförmåga vid cykelarbetsprov den klart starkaste faktorn för överlevnad hos männen. Även för kvinnor var goda resultat på arbetsprovet viktigt liksom att inte ha förhöjda nivåer av vita blodkroppar i blodet, vilket indikerar förekomst av någon inflammation i kroppen säger professor John Öhrvik.
– Fyndet talar för att daglig fysisk aktivitet, som cykling och promenader, har mycket större betydelse för överlevnaden än man tidigare trott. Däremot hade etablerade riskfaktorer som diabetes, fetma och dåliga kolesterolvärden ingen eller liten inverkan på 15-årsöverlevnaden, vilket var överraskande.Forskarna anser att skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller riskfaktorer för överlevnad är en intressant utgångspunkt för fortsatt forskning.
– Vår genomgång av den vetenskapliga litteraturen visade att äldre kvinnor är en missgynnad grupp i forskningssammanhang, säger John Öhrvik.

Ökad pendling med cykel bra för hälsa och miljö

Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett forskningsprojekt, finansierat av forskningsrådet Forte, rör just dessa miljö- och folkhälsoproblem. Studien visar att om cirka 110 000 stockholmare, som idag åker bil till arbetet och har maximalt 30 minuters cykelväg dit, tar cykeln i stället för bilen så skulle det bland annat medföra påtagliga förbättringar av utomhusluften och därigenom bättre hälsa för hela befolkningen.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/okadpendlingmedcykelgerstormiljoochhalsopotential.5.39e11ab3149cee1ca0a14b6.html

Musklernas epigenetik påverkas av uthållighetsträning

Att vara fysiskt inaktiv är hälsofarligt, medan regelbunden fysisk aktivitet leder till förbättrad muskelfunktion, bättre livskvalitet, minskad morbiditet och lägre risk för prematur mortalitet. Exakt hur träning leder till dessa positiva effekter i kroppen är inte känt men mycket tyder på att förändringar i skelettmusklernas och andra vävnaders genaktivitet är en viktig del i anpassningen. Epigenetik i form av metylering av DNA (då en metylgrupp sitter på basen cytosin) är med och styr hur aktiv en gen är.

I en studie vid Karolinska Institutet fick 23 friska försökspersoner, både kvinnor och män, träna ena benet 45 minuter, fyra gånger per vecka i tre månader. Resultaten från studien visar att uthållighetsträning på ett koordinerat sätt påverkade tusentals DNA-metyleringar och gener kopplade till förbättrad funktion och hälsa.

Läs Maléne Lindholms artikel i Läkartidningen: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/01/Musklernas-epigenetik-paverkas-av-uthallighetstraning/

FYSS webbplats snart i nytt format!

Vi kommer inom att kort att lansera FYSS nya webbplats. Håll utkik i höst!

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017